ULUSLARARASI DANIŞMA KURULUMichael Bauer, Prof., M.D., Ph.D.
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany

Ross J. Baldessarini, Prof., M.D.
McLean Hospital, Harvard Medical School, Belmont, MA, USA

James Bell, M.D.
Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London, London, England

Istvan Bitter, Prof., M.D., Ph.D.
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Wim van den Brink, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands

Martin Brüne, Prof., M.D.
Research Department Of Neuroscience, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany

C. Robert Cloninger, M.D.
Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA

Nick Craddock, Prof., M.D., Ph.D.
MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics, Cardiff University, Cardiff, UK

Serdar Dursun, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Canada

David L. Dunner, Prof., M.D.
Private Practice, Mercer Island, WA, USA

Jon D. Elhai, Prof., Ph.D.
Departments of Psychology and Psychiatry, University of Toledo, Toledo, OH, USA

Maurizio Fava, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston,MA, USA

Kostas N. Fountoulakis, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Mark A. Frye, Prof., M.D.
Departments of Psychology and Psychiatry, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

David Greenberg, Prof., M.D.
Community Mental Health Center, Herzog Hospital, Jerusalem, Israel

Paul Griffiths, M.Sc.
Scientific Division, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbon, Portugal

Tomas Hajek, Assoc. Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Canada

Siegfried Kasper, Prof., M.D.
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

Mario Maj, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy

Peter R. Martin, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, TN, USA

Pavel Mohr, M.D., Ph.D.
Clinical Department, Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic

Hans Jürgen Möller, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, University of Munich, Munich, Germany

Kerim Munir, Assoc. Prof., M.D.
Boston Children's Hospital Developmental Medicine Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Henry A. Nasrallah, Prof., M.D.
Department of Neurology & Psychiatry, Saint Louis University, Cincinnati, OH, USA

Charles B. Nemeroff, Prof., M.D., Ph.D.
Department of Psychiatry, University of Miami Health System, Miami, FL, USA

Andrew A. Nierenberg, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA

Brian F. O'Donnell, Prof., M.D., Ph.D.
Psychological and Brain Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana

Dost Öngür, Assoc. Prof., M.D., Ph.D.
Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Belmont, MA, USA

Janusz Rybakowski, Prof., M.D., Ph.D.
Department of Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland

Gary S. Sachs, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston,MA, USA

Norman Sartorius M.D., MA, DPM, PhD.
Department of Psychiatry, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Alessandro Serretti, Assoc.Prof. M.D.
Department of Psychiatry, Bologna University, Bologna, Italy 

Jair C. Soares, Prof., M.D.
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, The University of Texas Medical School, Houston, TX, USA

Marc Schuckit, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, UC San Diego School of Medicine, San Diego, SC, USA

Mauricio Tohen, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA

Jim Van Os, Prof., M.D.
Department of Psychiatry and Psychology, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Netherlands

Joseph Zohar, Prof., M.D.
Department of Psychiatry, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel

ULUSAL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Köksal Alptekin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Rüstem Aşkın
Sağlık Bakanlığı Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, Bursa, Türkiye

Prof. Dr. E. Cem Atbaşoğlu
Ankara Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Murad Atmaca
Fırat Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Prof. Dr. Ömer Aydemir
Celal Bayar Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Ömer Böke
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Prof. Dr. Can Cimilli
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Mesut Çetin
GATA Haydarpasa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Murat Demet
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
Üsküdar Üniversitesi , Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Orhan Doğan
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Ertuğrul Eşel
Erciyes Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül
Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin Güleç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu
Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. İsmet Kırpınar
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Levent Küey
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Timuçin Oral
Özel Muayenehane, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Ayşegül Özerdem
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Şebnem Pırıldar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Marmara Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Bengi Semerci
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Prof. Dr. Vedat Şar
Amerikan Hastaesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Lut Tamam
Çukurova Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Prof. Dr. Raşit Tükel
İstanbul Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Hakan Türkçapar
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Prof. Dr. Alp Üçok
İstanbul Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Özden Şükran Üneri
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Simavi Vahip
Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Erdal Vardar
Trakya Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Prof. Dr. Medaim Yanık
İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Kocaeli Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.